Imaginile georeferențiate şi modul lor de obținere nu mai sunt de mult timp o noutate. Una din variantele integrării unei imagini într-un sistem de coordonate este folosirea fişierelor de tip World File. Articolul de faţă îşi propune prezentarea unui utilitar care permite editarea fişierelor World File prin efectuarea unor operaţii (setare, adunare, înmulţire) asupra parametrilor de georeferenţiere. Astfel imaginile pot fi translatate, scalate sau rotite într-un sistem de coorodnate.

Citește


Macrocomanda „Uneste puncte” a fost refăcută pentru a funcţiona fără referinţe către librării externe şi a elimina posibilitatea apariţiei erorilor la încărcare (libraria externa nu este găsită). Ţin sa mulţumesc pe această cale celor care au trimis mesaje referitoare la această problemă.


Prelucrarea măsurătorile terestre efectuate asupra elementelor care au o formă liniară (căi de comunicaţie, reţele edilitare, utilităţi, diguri etc.) şi se desfăşoară pe distanţe mari poate deveni o operaţie greoaie. Acest lucru se datorează faptului că de cele mai multe ori este necesar ca acestea să fie reprezentate pe planuri sau hărţi cu ajutorul liniilor deci este necesară unirea punctelor caracteristice succesive (în unele situaţii pot fi de ordinul sutelor). Pentru a automatiza acest proces s-a creat o macrocomandă pentru mediul Autocad a cărei interfaţă este prezentată în figura 1.

Citește

O problemă care apare destul de des in exercitarea meseriei de topograf, şi nu numai, este identificarea nomenclaturii trapezului sau a foii de hartă la o anumită scară de care aparţine un punct a cărui coordonate sunt cunoscute. Această problemă se poate rezolva în trei moduri. Primul, şi cel mai uşor, ar fi procedeul empiric prin care topograful asociază punctului respectiv o nomenclatură bazându-se pe informaţiile referitoare la alte puncte din zonă pentru care sunt cunoscute acest tip de informaţii. După asociere se face o verificare pentru a vedea dacă nu cumva punctul pentru care s-a efectuat identificarea  aparţine unui trapez vecin faţă de cel al punctului cunoscut. Al doilea procedeu ar fi cel grafic care constă în reprezentarea în medii CAD (Computer Aided Design) a punctului şi a foilor de hartă pentru o zonă mai mare în care se estimează că s-ar afla punctul (oraş, judeţ, regiune etc.). După aceasta se efectuează o identificare vizuală stabilind nomenclatura trapezului pentru scara dorită. Al treilea procedeu, cel la care se va referi articolul de faţă, este folosirea unui algoritm matematic care să determine nomenclatura foii de hartă sau de plan de care aparţine un punct pornind de la coordonatele acestuia.

Citește

De curând m-am lovit cu o problemă a cărei rezolvare s-ar putea să fie utilă şi altor persoane care lucrează in domeniul topografiei sau au legatură cu acesta. Enunţul problemei este simplu: pentru câteva localităţi raspândite pe întreg teritoriul ţării să se gasească nomenclaturile foilor de hartă la scara 1:25.000 care cuprind teritoriul acestora. Această problemă se poate generaliza obţinându-se enunţul: care este nomenclatura foii sau foilor de hartă pe care se află o anumită localitate. Plecând de la problema generalizată am formulat un raspuns sub forma unui tabel de tip Microsoft Excel a cărui cap de tabel este prezentat mai jos, unde:

Citește

De foarte multe ori realizarea unei hărţi, plan sau schiţă începe cu operaţia de raportare a unui set de puncte caracteristice. Această operaţie a fost automatizată complet folosind o macrocomandă a cărei interfaţă (figura 1) este prezentată în continuare:

Citește


Actualizări (9-aug-2009): Au fost adăugate trapezele corespunzătoare scării 1:2.000. Din cauza dimensiunii foarte mari a fişierului teritoriul României a fost împărţit în 4 zone: nord – est, nord-vest, sud-est şi sud-vest.


Reprezentarea suprafeţei României se face pe mai multe foi de hartă şi de plan. Identificarea acestora se face cu ajutorul unui sistem de numerotare, specific fiecărei proiecţii, format din litere şi cifre care poartă denumirea de nomenclatură. Pentru sistemul de proiecţie Stereografic 1970 nomenclatura a fost întocmită pe baza foilor de hartă şi de plan din proiecţia Gauss-Krϋger (pentru detalii click aici). Nomenclatura conţine informaţii refiritoare la poziţia geografică, mai exact coordonatele colţurilor trapezului care încadrează foaia de hartă sau de plan. Adoptarea acestui sistem de identificare ridică două probleme. Prima se referă la situaţia în care avem data nomenclatura şi vrem să obţinem coordonatele colţurilor trapezelor, iar a doua la situaţia în care avem coordonatele unui set de puncte şi vrem să aflăm care este nomenclatura foilor de hartă sau plan de care aparţin. O rezolvare a acestor probleme sa obţinut prin reprezentarea în mediul Autocad a foilor de hartă şi de plan de pe întreg teritoriul României (cuprinse între paralelele de 43⁰ 20’ lat. S şi 48⁰ 20’ lat N şi meridianele de 20⁰ long. E şi 30⁰ long. V) pentru toate scările (1:100.000, 1:50.000, 1:25.000, 1:10.000,  1:5.000, 1:2.000).

Citește

În mediul Autocad se pot efectua citiri directe ale coordonatelor punctelor, lungimilor de segmente sau ale unghiurilor. Însă, dacă dorim ca produsul final să fie imprimat pe un suport de hârtie sau exportat într-o imagine care nu conţine informaţii despre georeferenţiere nu vom mai putea efectua aceste operaţii. Rezolvarea acestei probleme se face prin desenarea unui caroiaj. Macrocomanda prezentată în continuare (fig. 5) desenează caroiajul kilometric pentru o suprafaţă delimitată cu ajutorul entităţii de tip Autocad polyline.

Citește

Ultimele imagini

  • Harta corecţiilor 2D
  • Hits: 4316
  • Harta corecţiilor pe direcţia nordului
  • Hits: 7321
  • Harta corecţiilor pe direcţia estului
  • Hits: 5610