Actualizări (9-aug-2009): Au fost adăugate trapezele corespunzătoare scării 1:2.000. Din cauza dimensiunii foarte mari a fişierului teritoriul României a fost împărţit în 4 zone: nord – est, nord-vest, sud-est şi sud-vest.


Reprezentarea suprafeţei României se face pe mai multe foi de hartă şi de plan. Identificarea acestora se face cu ajutorul unui sistem de numerotare, specific fiecărei proiecţii, format din litere şi cifre care poartă denumirea de nomenclatură. Pentru sistemul de proiecţie Stereografic 1970 nomenclatura a fost întocmită pe baza foilor de hartă şi de plan din proiecţia Gauss-Krϋger (pentru detalii click aici). Nomenclatura conţine informaţii refiritoare la poziţia geografică, mai exact coordonatele colţurilor trapezului care încadrează foaia de hartă sau de plan. Adoptarea acestui sistem de identificare ridică două probleme. Prima se referă la situaţia în care avem data nomenclatura şi vrem să obţinem coordonatele colţurilor trapezelor, iar a doua la situaţia în care avem coordonatele unui set de puncte şi vrem să aflăm care este nomenclatura foilor de hartă sau plan de care aparţin. O rezolvare a acestor probleme sa obţinut prin reprezentarea în mediul Autocad a foilor de hartă şi de plan de pe întreg teritoriul României (cuprinse între paralelele de 43⁰ 20’ lat. S şi 48⁰ 20’ lat N şi meridianele de 20⁰ long. E şi 30⁰ long. V) pentru toate scările (1:100.000, 1:50.000, 1:25.000, 1:10.000,  1:5.000, 1:2.000).

Abordare practica

Generarea trapezeler s-a realizat cu ajutorul unei macrocomenzi scrisă în Visual Basic for Autocad. Iniţial s-au generat coordonatele geografice ale colţurilor trapezelor care au fost transformate apoi în coordonate Stereografice 1970 prin metoda coeficienţilor constanţi. Folosind aceste coodonate s-au generat automat polyline-uri care sa definească conturul trapezelor, iar apoi s-a creat o funcţie, avand ca parametri coordonatele unui punct, ce permite determinarea nomenclaturii trapezului de care aparţine acesta. Astfel s-a inserat în mijlocul fiecărui contur de trapez un text cu nomenclatura corespunzătoare. Aceaste operaţii au fost realizate pentru fiecare din scările de reprezentare menţionate anterior.

Fişierele care conţin trapezele corespunzatoare scărilor 1:100.000, 1:50.000, 1:25.000, 1:10.000 şi 1:5.000 raportate în Autocad se pot descarca de aici.

Pentru trapezele corespunzatoare scării 1:2.000 raportate în Autocad folosiţi următoarele link-uri: Zona NE, Zona NV, Zona SE, Zona SV.

Cei care folosesc mediul ArcGIS pot descarca contururile trapezelor in format .shp file de aici.